Giỏ hàng
Danh sách sản phẩm

    Chưa có sản phẩm nào

Danh mục

TRÌNG BÀY MIỄN TRÁCH NHIỆM​

TRÌNG BÀY MIỄN TRÁCH NHIỆM

Trước khi bạn tiếp nhận dịch vụ của YiYi, vui lòng đọc cẩn thận trình bày này. Bạn truy cập YiYi cũng như thông qua các hình thức khác để tận dụng YiYi, đều được xem như chấp nhận toàn bộ nội dung của Trình bày này.

1. Trang web YiYi là trang web mua hàng bên thứ ba, chỉ nhằm mang lại sự thuận tiện trong việc mua hàng của hai bên mua bán. YiYi không thể kiểm soát chất lượng, an toàn, tính hợp pháp của hàng hóa liên quan đến giao dịch, tính chân thực và tính chính xác của thông tin thương mại, cũng như năng lực thực hiện các nghĩa vụ trong giao dịch thương mại của bên giao dịch. YiYi nhắc nhở người dùng phải thông qua phán đoán thận trọng của bản thân để xác định tính chân thực, tính hợp pháp và tính hữu hiệu của hàng hóa đăng nhập và thông tin liên quan. Nếu hàng hóa có vấn đề về chất lượng, vui lòng liên hệ với người bán.

2. Những hành vi bạn thực hiện liên quan đến YiYi (bao gồm nhưng không hạn chế với truy cập trình duyệt, tận dụng, mua, đăng lại, tuyên truyền giới thiệu) cần phải thực hiện với thái độ thiện ý và thận trọng; Bạn không được cố ý hoặc sai lỗi gây tổn hại đến các lợi ích hợp pháp của YiYi, không được lợi dụng YiYi với hình thức nào để trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, công ước quốc tế và đạo đức xã hội.

3. YiYi vô cùng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của bên liên quan. YiYi tin tưởng hợp lý trang web đăng tải ban đầu của các bài đăng lại đã được sự đồng ý của người có quyền tác giả đồng thời đã xử lý ổn thỏa các vấn đề liên quan với người có quyền tác giả, đồng thời YiYi tin tưởng hợp lý khách hàng có quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu doanh nghiệp mà mình đăng tải trên YiYi, đồng thời cho phép YiYi sử dụng hợp lý. Việc sử dụng của YiYi đối với việc đăng lại các bài đăng liên quan và thương hiệu của khách hàng thuộc về sử dụng hợp lý, vì vậy YiYi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan. YiYi trịnh trọng nhắc nhở bạn: Khi đăng lại các bài đăng liên quan hoặc sử dụng thương hiệu doanh nghiệp liên quan phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, nếu không YiYi không chịu trách nhiệm với tranh chấp liên quan. Đồng thời, đối với các sản phẩm hoặc thiết kế do YiYi thực hiện cũng như logo của YiYi, YiYi có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ hoàn toàn. Tất cả những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của YiYi, YiYi có quyền áp dụng tất cả các thủ đoạn hợp pháp để truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Tất cả các bài đăng, quảng cáo, quan điểm bạn phát biểu tại YiYi được YiYi đăng tải cũng như các nội dung trang web khác được giới thiệu với hình thức liên kết, chỉ nhằm cung cấp nhiều thông tin hơn để tham khảo sử dụng hoặc giao lưu học hỏi, đồng thời không đại diện cho lập trường và quan điểm của YiYi.

5. Những trường hợp sau đây dẫn đến thông tin cá nhân bị tiết lộ, YiYi không chịu trách nhiệm:

(1) Cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp căn cứ trình tự pháp luật yêu cầu YiYi tiết lộ tư liệu cá nhân, YiYi sẽ căn cứ yêu cầu nêu trên hoặc nhằm mục đích an toàn công cộng để cung cấp tư liệu cá nhân;

(2) Vì người dùng cho người khác biết mật khẩu cá nhân hoặc chia sẻ tài khoản đăng nhập với người khác dẫn đến bất kỳ tư liệu cá nhân nào bị tiết lộ;

(3) Bất kỳ việc tiết lộ, mất mát, bị chiếm dụng hoặc bị cắt sửa tư liệu cá nhận nào gây ra do yếu tố bất khả kháng ảnh hưởng đến mạng lưới kinh doanh thông thường như vấn đề máy tính, hacker tấn công, máy tính bị virut xâm nhập hoặc ảnh hưởng, vì chính phủ quản chế dẫn đến đóng cửa tạm thời..v..v…

(4) Tiết lộ tư liệu cá nhân do trang mạng khác có liên kết với YiYi gây ra;

6. Nếu YiYi vì đường truyền và sự cố phần cứng nằm ngoài phạm vi kiểm soát của YiYi hoặc hệ thống mà YiYi sử dụng tạm ngừng để bảo trì dẫn đến tạm ngừng dịch vụ, tất cả tổn thất gây ra cho khách hàng trong thời gian tạm ngừng dịch vụ, YiYi không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

7. Vì nguyên nhân như hacker tấn công, cơ quan thông tin truyền thông điều chỉnh kỹ thuật hoặc sự cố, nâng cấp mạng lưới, các vấn đề của bên ngân hàng..v..v… dẫn đến dịch vụ bị gián đoạn hoặc trì hoãn, trang web này không chịu trách nhiệm.

8. Nếu vì nguyên nhân bất khả kháng hoặc nguyên nhân không thể kiểm soát khác dẫn đến hệ thống bán hàng qua mạng sụp đổ hoặc không thể sử dụng bình thường, từ đó dẫn đến giao dịch qua mạng không thể hoàn thành hoặc mất thông tin, ghi chép liên quan, trang web không chịu trách nhiệm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trong khả năng hợp lý để hỗ trợ xử lý sự việc sau đó, đồng thời cố gắng làm cho khách hàng giảm thiểu tổn thất kinh tế.

9. Trừ điều khoản dịch vụ được YiYi chú giải, bất kỳ bất trắc, sơ suất, phỉ báng, bản quyền hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như những tổn thất gây ra liên quan khác (bao gồm vì tải về dẫn đến máy tính bị nhiễm virus) gây ra do sử dụng YiYi, YiYi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào.

10. Nếu vì YiYi mà dẫn đến tranh chấp pháp luật bất kỳ phải nhờ đến trình tự tố tụng, đều thuộc quyền quản lý của Tòa án địa phương tại nơi sở tại của người sở hữu YiYi.

11. YiYi có quyền giải thích cuối cùng đối với nội dung nêu trên.

12. Trình bày trên đây được công bố và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tất cả nội dung nêu trên YiYi có quyền giải thích cuối cùng.